ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

I.S. REPAIR Ι.Κ.Ε.

I.S. REPAIR Ι.Κ.Ε.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ιδρύθηκε το 2014 και ασχολείται κυρίως με την
επισκευή φωτοβολταϊκών πάνελς και γενικά εξοπλισμού